Kredit

Požadavky pro poslední verzi

Tento zásuvný modul vyžaduje :

 • PHP 7.2 nebo vyšší
 • GLPI >= 9.4

Funkce

Tento zásuvný modul umožňuje deklarovat a sledovat (podle entity) spotřeby různých kreditních poukázek přímo z formuláře Požadavku.

Chcete-li to provést, musíte postupovat takto:

 • Vytvoření různých typů kreditních poukázek (jako rozbalovací nabídka GLPI);
 • Vytvoření kreditních poukázek dostupných na těchto entitách v tabulce Entity;
 • Deklarace / úprava / vymazání spotřeby ve formuláři a kartě Požadavek;
 • Konzultace o prodaných poukázkách, zbývajících kreditech, spotřebě kreditů z formuláře Požadavek nebo z karty Entity.

Nastavení

Zásuvný modul automaticky vytvoří požadované tabulky v databázi. Tyto tabulky budou aktualizovány spolu se zásuvným modulem.

Použití zásuvného modulu je velmi jednoduché:

Ke konfiguraci zásuvného modulu se dostanete z menu Správa> *Entity *.

../_images/create.png
 • Název: přidat název kreditu
 • Typ: definice typu
 • Počáteční / konečné datum: definovat trvání kreditu
 • Aktivní: Zobrazit kredit ve formuláři požadavku ano/ne
 • Množství: vynaložené množství
 • Povolit přečerpání: povolit nebo nepovolit nadměrnou spotřebu (pokud ano, kontrola je vynechána)

Čerpání kreditu

Pokud vyřešíte požadavek, formulář řešení má pole pro spotřebu kreditu

../_images/consumption.png

Report kreditu

Na formuláři požadavku klikněte na tlačítko „Kredit“ pro zobrazení reportu o čerpání kreditu

../_images/report.png

Creative Commons License