Eskalace

Požadavky pro poslední verzi

Tento zásuvný modul vyžaduje :

 • PHP 7.2 nebo vyšší
 • GLPI >= 9.4

Funkce

Zásuvný modul Eskalace si klade za cíl zjednodušit proces eskalace požadavků v GLPI. Přidá také grafický historický údaj pro přiřazené skupiny.

Instalovat zásuvný modul

 • Rozbalit archiv.
 • Přesunout escalade adresář do adresáře <GLPI_ROOT>/plugins
 • Přejděte na stránku * Konfigurace> Pluginy *,
 • Instalovat a aktivovat zásuvný modul.

Používání

Zásuvný modul automaticky vytvoří požadované tabulky v databázi. Tyto tabulky budou aktualizovány spolu se zásuvným modulem.

Použití zásuvného modulu je celkem jednoduché:

 • nastavit zásuvný modul

Nastavení zásuvného modulu získáte přístupem z * Nastavení *> * Zásuvné moduly *> * Eskalace *.

../_images/configuration1.png

Nastavení

 • Odebrat starou skupinu při přiřazení nové skupině

Pokud je tato volba zapnuta, zásuvný modul odebere starou skupinu, když je nová skupina přiřazena k požadavku

 • Vizuálně zobrazit historii přiřazení skupiny

Pokud je tato volba zapnuta, zásuvný modul zobrazí historii přiřazení skupiny zobrazení

../_images/history.png
 • Historie eskalace úkolů

Pokud je tato volba zapnuta, zásuvný modul přidá soukromou úlohu obsahující informace o eskalaci před každou eskalaci

../_images/task_escalation.png
 • Odstranit technika(y) při eskalaci

Pokud je tato volba zapnuta, zásuvný modul odstraní technika při provedení eskalace

 • Stav požadavku po eskalaci

Pokud je tato volba zapnuta, změní zásuvný modul při provádění eskalace stav požadavku

 • Přiřadit požadavek počáteční skupině při řešení požadavku

Pokud je tato volba zapnuta, přiřadí zásuvný modul požadavek první skupině

 • Přiřadit vedoucího techniků při změně kategorie požadavku

Pokud je tato volba zapnuta, přiřadí zásuvný modul požadavek první skupině

 • Přiřadit skupinu techniků při změně kategorie požadavku

Pokud je tato volba zapnuta, zásuvný modul přiřadí skupinu techniků kategorii vybranou z požadavku

 • Klonovat požadavek

Pokud je tato volba zapnuta, zásuvný modul dává možnost klonovat požadavek a propojit ho s původním požadavkem

../_images/clone.png
 • Současně uzavřít klonované požadavky

Pokud je tato volba zapnuta, jsou při uzavření požadavku uzavřeny také klonované a propojené požadavky

 • Použít skupinu techniků

Pokud je tato volba zapnuta, zásuvný modul přiřadí první nebo poslední skupinu techniků k požadavku

 • Zobrazit tlačítko Smazat

Zobrazit nebo neodstranit tlačítko pro skupinu, uživatele nebo dodavatele přepnutím typu (žadatel, pozorovatel, přiřazeno)

 • Povolit filtrování při přiřazování skupin

Pokud je tato volba zapnuta, zásuvný modul filtruje skupiny zobrazené v rozevíracím seznamu

 • Příklad

  • ‚glpi‘ uživatel je ovlivněn skupinou ‚groupe 1‘
  ../_images/filter_group.png
  • Skupina ‚groupe 1‘ je nakonfigurována tak, aby umožňovala eskalaci požadavků pouze do skupiny ‚group 2‘
  ../_images/group_escalation.png
  • Uživatel ‚glpi‘ může znovu přiřadit požadavek skupině ‚groupe 2‘, protože je přiřazen do skupiny ‚groupe 1‘
  ../_images/ticket_filter_group.png
  • Ostatní uživatelé, kteří nejsou přiřazeni ke skupině ‚groupe 1‘, nemohou přiřadit skupinu k požadavku
  ../_images/ticket_filter_group_empty.png
  • Toto chování můžete „obejít“ na uživatele
  ../_images/bypass_user.png

Vyhledávač požadavků

Zásuvný modul přidá tři nové volby vyhledávání

../_images/searchoption.png
 • Skupina jíž se eskalace týká

Příklad: získat všechny eskalované požadavky přiřazené skupině „groupe 1“

 • Počet eskalací

Příklad: získat všechny požadavky s více jak deseti eskalacemi

 • Počet eskalací mezi dvěma skupinami

Příklad: získat všechny požadavky s více jak 2 eskalacemi mezi dvěma skupinami

Centrální stránka

Nový dashlet k zobrazení vyřešeného požadavku k uzavření a přiřadit k vaší skupině

../_images/central_closed.png

Nový dashlet pro zobrazení nevyřešeného požadavku, kde vaše skupiny nebyly aktuálně přiřazeny, ale byly přiřazeny v minulosti

../_images/central_follow.png

Creative Commons License