Upozornění

Požadavky pro poslední verzi

Tento zásuvný modul vyžaduje :

 • PHP 7.2 nebo vyšší
 • GLPI >= 9.4

Funkce

Tento zásuvný modul umožňuje zobrazit upozornění na domovské stránce GLPI a/nebo na přihlašovací stránce.

 • Vytvoření upozornění s formátovaným textem jako u poznámek.
 • Výběr datum počátku/konce zobrazení.
 • Spravovat upozornění dle entity.
 • Cíl: zobrazit upozornění dle profilu / skupiny / uživatele.

Instalovat zásuvný modul

 • Rozbalit archiv.
 • Přesun adresáře news do adresáře <GLPI_ROOT>/plugins
 • Přejděte na stránku Nastavení > Zásuvné moduly,
 • Instalovat a aktivovat zásuvný modul.

Použití

Zásuvný modul automaticky vytvoří požadované tabulky v databázi. Tyto tabulky budou aktualizovány spolu se zásuvným modulem.

Použití zásuvného modulu je velmi jednoduché:

 • nastavení upozornění

Ke konfiguraci zásuvného modulu se dostanete z menu * Nástroje *> * Upozornění *.

Vytvořit upozornění

 • Jméno: zobrazí se jako titulek upozornění
 • Aktivní: ano nebo ne
 • Popis: obsah upozornění
 • Začátek/konec viditelnosti: doba viditelnosti
 • Typ: typ upozornění (Obecné, Informace, Varování, Problém)
 • Je možné uzavřít upozornění: Může uživatel zavřít upozornění ?
 • Zobrazit na přihlašovací stránce: zobrazení na přihlašovací stránce ano /ne
 • Zobrazení na stránce helpdesku: Zobrazit na stránce helpdesku ano/ne
 • Podřízené entity: Zobrazit podřízené entity ano/ne
../_images/create1.png

Cíle

Můžete definovat cíl dle typu

 • Skupina: pro všechny uživatele ve skupině
 • Profil: pro všechny uživatele v daném profilu
 • Uživatel: pro specifického uživatele
../_images/target.png

Zobrazit na přihlašovací stránce

../_images/login_page.png

Zobrazit na stránce helpdesku

../_images/helpdesk-page.png

Creative Commons License