Upozornění

Download

Sources

https://github.com/pluginsGLPI/news/releases

https://github.com/pluginsGLPI/news

Requirements (on-premise)

GLPI Version

Minimum PHP

Recommended

10.0.x

8.1

8.2

Poznámka

This plugin is available without a GLPI-Network subscription. It is also available in Cloud

Funkce

Tento zásuvný modul umožňuje zobrazit upozornění na domovské stránce GLPI a/nebo na přihlašovací stránce.

 • Vytvoření upozornění s formátovaným textem jako u poznámek.

 • Výběr datum počátku/konce zobrazení.

 • Spravovat upozornění dle entity.

 • Cíl: zobrazit upozornění dle profilu / skupiny / uživatele.

Instalovat zásuvný modul

 • Rozbalit archiv.

 • Přesun adresáře news do adresáře <GLPI_ROOT>/plugins

 • Přejděte na stránku Nastavení > Zásuvné moduly,

 • Instalovat a aktivovat zásuvný modul.

Použití

Zásuvný modul automaticky vytvoří požadované tabulky v databázi. Tyto tabulky budou aktualizovány spolu se zásuvným modulem.

Použití zásuvného modulu je velmi jednoduché:

 • nastavení upozornění

Ke konfiguraci zásuvného modulu se dostanete z menu * Nástroje *> * Upozornění *.

Vytvořit upozornění

 • Jméno: zobrazí se jako titulek upozornění

 • Aktivní: ano nebo ne

 • Popis: obsah upozornění

 • Začátek/konec viditelnosti: doba viditelnosti

 • Typ: typ upozornění (Obecné, Informace, Varování, Problém)

 • Je možné uzavřít upozornění: Může uživatel zavřít upozornění ?

 • Zobrazit na přihlašovací stránce: zobrazení na přihlašovací stránce ano /ne

 • Zobrazení na stránce helpdesku: Zobrazit na stránce helpdesku ano/ne

 • Podřízené entity: Zobrazit podřízené entity ano/ne

../_images/create.png

Cíle

Můžete definovat cíl dle typu

 • Skupina: pro všechny uživatele ve skupině

 • Profil: pro všechny uživatele v daném profilu

 • Uživatel: pro specifického uživatele

../_images/target.png

Zobrazit na přihlašovací stránce

../_images/login_page.png

Zobrazit na stránce helpdesku

../_images/helpdesk-page.png

FAQ

If you have any questions about using the plugin, please consult our FAQ

Creative Commons License