Štítek

Požadavky pro poslední verzi

Tento zásuvný modul vyžaduje :

 • PHP 7.2 nebo vyšší
 • GLPI >= 9.4

Funkce

 • Přidat štítky ke každému typu položky GLPI (který rozšiřuje CommonDBTM)
 • Přidat štítky k úloze Fusioninventory (zásuvný modul fusioninventory)
 • Přidat štítek na zařízení (zásuvný modul zařízení)
 • Spravovat štítky z označení
 • Štítky budou zobrazeny a upravitelné v záhlaví formuláře objektu (těsně pod nadpisem)
 • Můžete vyhledávat značky a zobrazovat je v seznamech objektů
 • Můžete zobrazit přehled z připojených objektů v administraci

Instalovat zásuvný modul

 • Rozbalit archiv.
 • Přesunout adresář tag do adresáře <GLPI_ROOT>/plugins
 • Přejděte na stránku Nastavení > Zásuvné moduly,
 • Instalovat a aktivovat zásuvný modul.

Použití

Zásuvný modul automaticky vytvoří požadované tabulky v databázi. Tyto tabulky budou aktualizovány spolu se zásuvným modulem.

Použití zásuvného modulu je velmi jednoduché:

 • Vytvořit štítek

K formuláři pro vytvoření se dostanete z * Nastavení > * Zásuvné moduly *> *Štítek.

Definovat název, barvu, viditelnost podřízených entit a připojený typ položky

../_images/create2.png
 • Použít štítek

Do připojeného typu položky můžete přidat dříve vytvořený štítek

../_images/add_tag.png
 • Hledat položky dle štítku

Můžete snadno vyhledat položky se štítkem

../_images/search.png
 • Získat všechny položky přiřazené ke štítku

Přejít do formuláře štítku, kliknutím na tlačítko „Přiřazené položky“

../_images/associated_item.png

Creative Commons License