Příklad

Download

Sources

not relevant

https://github.com/pluginsGLPI/example

Zásuvný modul pro ukázku… Je navržen pro ukázání různých možností které GLPI nabízí pro zásuvné moduly.

Protože tento zásuvný modul ve skutečnosti nic nedělá, není k němu ani žádná dokumentace. Pro začátek je možné nahlédnout do prezentace zásuvných modulů, příručky vývojáře zásuvných modulů nebo ještě Prázdného zásuvného modulu.

ccbyncnd