Stromový pohled

Požadavky pro poslední verzi

Tento zásuvný modul vyžaduje :

 • PHP 7.2 nebo vyšší
 • GLPI >= 9.4

Funkce

Tento zásuvný modul umožňuje procházet váš inventář prostřednictvím stromového zobrazení v panelu umístěném na levé straně obrazovky.

Můžete procházet strom na své stránce pro zobrazení jednotlivých zařízení.

Instalovat zásuvný modul

 • Rozbalit archiv.
 • Přesunout adresář „tag“ do adresáře „<GLPI_ROOT>/plugins“
 • Přejděte na stránku Nastavení > Zásuvné moduly,
 • Instalovat a aktivovat zásuvný modul.

Použití

Zásuvný modul automaticky vytvoří požadované tabulky v databázi. Tyto tabulky budou aktualizovány zásuvným modulem.

Konfigurace zásuvného modulu je poměrně jednoduchá:

K formuláři pro vytvoření se dostanete z * Nastavení *> * Zásuvné moduly *> * Stromové zobrazení *.

../_images/configuration2.png
 • Cíl pro všechny uzly: kliknutím na uzel, přesměrovat do nového okna
 • Uzly lze zvýraznit: zvýrazněný vybraného uzlu nebo nikoliv
 • Strom je nakreslen čárami: zobrazit či nikoliv
 • Strom je nakreslen ikonami: Zobrazit nebo nezobrazit ikonu pro uzel
 • Současně lze rozbalit pouze jeden uzel v rámci nadřazené jednotky: současně lze rozbalit více než jeden nadřazený uzel
 • Název položky: název nebo inventární číslo nebo název + inventární číslo nebo inventární číslo + název
 • Název umístění: krátký název nebo dlouhý název nebo krátký název + komentář nebo dlouhý název + komentář

Creative Commons License