Stromový pohled

Download

Sources

https://github.com/pluginsGLPI/treeview/releases

https://github.com/pluginsGLPI/treeview

Požadavky pro poslední verzi

Requirements (on-premise)

GLPI Version

Minimum PHP

Recommended

10.0.x

8.1

8.2

Poznámka

This plugin is available without a GLPI-Network subscription. It is also available in Cloud

Funkce

Tento zásuvný modul umožňuje procházet váš inventář prostřednictvím stromového zobrazení v panelu umístěném na levé straně obrazovky.

Můžete procházet strom na své stránce pro zobrazení jednotlivých zařízení.

Instalovat zásuvný modul

 • Rozbalit archiv.

 • Přesunout adresář „tag“ do adresáře „<GLPI_ROOT>/plugins“

 • Přejděte na stránku Nastavení > Zásuvné moduly,

 • Instalovat a aktivovat zásuvný modul.

Použití

Zásuvný modul automaticky vytvoří požadované tabulky v databázi. Tyto tabulky budou aktualizovány zásuvným modulem.

Konfigurace zásuvného modulu je poměrně jednoduchá:

K formuláři pro vytvoření se dostanete z * Nastavení *> * Zásuvné moduly *> * Stromové zobrazení *.

../_images/configuration.png
 • Cíl pro všechny uzly: kliknutím na uzel, přesměrovat do nového okna

 • Uzly lze zvýraznit: zvýrazněný vybraného uzlu nebo nikoliv

 • Strom je nakreslen čárami: zobrazit či nikoliv

 • Strom je nakreslen ikonami: Zobrazit nebo nezobrazit ikonu pro uzel

 • Současně lze rozbalit pouze jeden uzel v rámci nadřazené jednotky: současně lze rozbalit více než jeden nadřazený uzel

 • Název položky: název nebo inventární číslo nebo název + inventární číslo nebo inventární číslo + název

 • Název umístění: krátký název nebo dlouhý název nebo krátký název + komentář nebo dlouhý název + komentář

Creative Commons License