Import dat

Požadavky pro poslední verzi

Tento zásuvný modul vyžaduje :

 • PHP 7.2 nebo vyšší
 • GLPI >= 9.4

Funkce

Tento zásuvný modul umožňuje import dat do GLPI pomocí CSV souborů.

Umožňuje vytvářet modely pro import dat pro pozdější opakované použití. Modul byl vytvořen za účelem:

 • Importu dat z jiných software pro správu aktiv
 • Importu dat z elektronických formulářů

Data, která mohou být importována pomocí zásuvných modulů jsou:

 • Inventární data (vyjma software a licencí),
 • Data správy (smlouvy, kontakty, dodavatelé),
 • Konfigurační data (uživatel, skupina, entita).

Instalovat zásuvný modul

 • Rozbalit archiv.
 • Move the datainjection directory to the <GLPI_ROOT>/plugins directory
 • Přejít na stránku Nastavení > Zásuvné moduly,
 • Instalovat a aktivovat zásuvný modul.

Nastavení

Ke konfiguraci zásuvného modulu se dostanete z menu * Nástroje *> * Import souboru *.

Klikněte zde pro správu modelu

../_images/configuration.png

Vytvořit nový model

Nejprve musíte vytvořit model, například import počítače

Klikněte zde pro vytvoření modelu

../_images/create_model.png

A vyplňte formulář

../_images/add_model.png
 • Název : definujte název modelu
 • Videitelnost : soukromá nebo veřejná
 • Entita / podřízená entita : viditelnost modelu v entitách
 • Komentáře : komentář modelu
 • Typ dat : typ dat k importu
 • Povolit vytváření řádků : ano nebo ne
 • Povolit aktualizaci řádků : ano nebo ne
 • Povolit vytváření rozbalovacích seznamů : pokud hodnota seznamu neexistuje, vytvoří se
 • Formát dat : formát dat v CSV souboru
 • Povolit aktualizaci existujících polí : ano nebo ne
 • Plovoucí formát : plovoucí formát v CSV souboru
 • Pokusit se navázat síťové připojení, pokud je k dispozici : ano nebo ne
 • Kritérium jednotného portu : definuje jednotné pole pro port

Po vytvoření modelu je možné : Definovat záhlaví k dispozici Změnit oddělovač souboru : výchozí -> „;“

Importovat váš CSV soubor

Poslat do GLPI váš CSV soubor s daty o počítači

../_images/send-file.png

obsah CSV souboru pro tuto dokumentaci

Name;Type;Model;Manufactuer;serial
Desktop-ARTY;Desktop;Dell Inspiton;Samsung;567DFG45DFG
Laptop-QUER;Laptop;Dell XPS;Samsung;345UKB78DGH

Mapovat CSV sloupec a pole objektu

Pro každý sloupec vašeho souboru CSV musíte vybrat tabulku a odpovídající pole v GLPI

Poznámka

Musíte definovat pole odkazu. Zásuvný modul prohledá v tomto poli známé propojení, zda je třeba objekt přidat nebo aktualizovat

../_images/mapping.png

Rozevírací seznam obsahuje další tabulky, které mu umožňují importovat například finanční a administrativní informace během importu do počítače.

Každý typ dat (počítač, monitor, uživatel) má různé možnosti importu dalších dat

../_images/mapping-table.png

Doplňující údaje

Můžete definovat další data, která mají být importována, budou požadována během importu.

Každý může být označen jako povinný

../_images/additional_mapping.png

Ověření modelu

Po konfiguraci můžete model ověřit

../_images/validate.png

Provést import

Přístup k modelu získáte z * Nástrojů *> * Vkládání souborů *.

Vyberte model, vyberte soubor CSV a spusťte import

../_images/process.png

Výsledek importu

../_images/after_process.png

Po procesu importu vám zásuvný modul ukáže výsledek, kliknutím na kouli získáte další podrobnosti

../_images/result.png

Creative Commons License