Funkce

 • Přímý přístup z hlavní nabídky do rozhraní s formuláři pro samoobsluhu,
 • Zvýrazňování formulářů na domovských stránkách,
 • Přístup k formulářům řízen: veřejný přístup, přístup identifikovaným uživatelům, omezený přístup k některým profilům.
 • Jednoduché a přizpůsobitelné formuláře,
 • Formuláře uspořádané podle kategorií, entit a jazyků,
 • Dotazy libovolného typu prezentace: textové oblasti, seznamy, LDAP, soubory, atp.
 • Otázky uspořádané do sekcí. Volba pořadí zobrazení,
 • Možnost zobrazit otázku v závislosti na určitých kritériích (odpověď na další otázku),
 • Ostrá kontrola odpovědí z formulářů: text, čísla, velikost kolonek, e-mail, povinné kolonky, regulární výrazy, atd,
 • Vytvoření jednoho nebo více požadavků z odpovědí ve formuláři,
 • Přidání popisu na kolonkách, sekcích, formulářích, entitách nebo jazycích.
 • Formátuje se sada požadavku: odpovědi na otázky zobrazeny, šablony požadavku,
 • Preview form created directly in the configuration,
 • Translation of forms to serve them in several languages.

Je možné se podívat do úplného seznamu změn, dostupného ve zdrojových kódech zásuvného modulu.

Creative Commons License