Alanlar

Alanlar uygulama eki destek kayıtları, bilgisayarlar, kullanıcılar gibi çeşitli GLPI ögelerine özel alanlar eklenebilmesini sağlar.

Gereksinimler

Uygulama ekinin gereksinimleri:

 • GLPI 0.85 ya da üzerindeki sürümler
 • GLPI 9.1 ile kullanıldığında PHP 5.4 ve üzeri, önceki GLPI sürümü için PHP 5.5 ve üzeri.

Özellikler

 • Çeşitli ögeler için kapsayıcı bloğu ekler,
 • Bloklara alanlar ekler,
 • Blokları varolan ya da yeni bir sekmede görüntüler,
 • Pek çok farklı alan türü kullanılabilir,
 • Alanlar zorunlu olarak işaretlenebilir,
 • Herp kapsayıcı için profil Erişim Denetimi Listesi kullanılabilir,

Uygulama Ekini Yükle

 • Arşivi ayıkla.
 • fields klasörünü <GLPI_ROOT>/plugins klasörüne taşıyın
 • Yapılandırma > Uygulama Ekleri sayfasına gidin.
 • Uygulama ekini yükleyip etkinleştirin.

Kullanım

Bu uygulama eki otomatik olarak veritabanında gerekli tabloları ve diskte bazı dosyaları oluşturur (<GLPI_ROOT>/files/_plugins/fields klasöründe). Bu dosyalar ve tablolar uygulama ekiyle birlikte güncellenir.

Uygulama ekinin kullanımı oldukça basittir:

 • Bazı ögelere bağlı bir blok oluşturun,
 • Bu blok içinde alanları oluşturun.

Uygulama eki yapılandırması için menüden Yapılandırma > Ek alanlar bölümüne gidin.

Yeni bir blok eklemek

../_images/new_block.png
 • Etiket: Öge formlarında görüntülenecek blok etiketi,
 • Tür: Görünüm türü, şunlardan biri:
  • Sekme ekle: Bloğun bulunduğu öge formuna yeni bir sekme ekler,
  • Forma ekleme: Bloğu ana öge formunun sonuna ekler,
  • Formdaki belirli bir sekmeye ekleme: Bloğu ögenin belirli bir sekmesine ekler.
 • İlgili öge türü: Bloğun ekleneceği öge türlerinin listesi,
 • Etkin: Bloğun etkin olup olmadığı.

Not

İlgili öge türü için Forma ekleme türünde yalnız bir blok eklenebilir.

Blok belirli bir sekmeye blok yalnız bir öge için eklenebilir:

../_images/new_block_tab.png

Blok oluşturulduktan sonra, etiketi ya da etkin durumu değiştirilebilir ancak türü ya da ilgili ögeler listesi değiştirilemez.

Profiller

Bloğa erişebilecek profiller Profiller sekmesinden ayarlanabilir. Varolan her profil için Erişim yok, Okuma ya da Yazma izni seçilebilir.

../_images/block_profiles.png

Yeni bir alan eklemek

../_images/block_new_field.png
 • Etiket: Öge formlarında görüntülenecek blok etiketi,
 • Tür: Alan türü, şunlardan biri:
  • Başlık: Görsel ayrım için kullanılan başlık etiketi,
  • Metin (tek satır): Tek satırlık metin (input/@type="text"),
  • Metin (birden çok satır): Çok satırlı metin (textarea),
  • Sayı: Tek bir sayı (metin yazılamaz),
  • Açılan kutu: Yapılandırılabilir bir açılan kutu. Kutudaki değerler, çekirdek GLPI üzerinde Yapılandırma > *Açılan kutular bölümünden ayarlanabilir.
  • Evet/Hayır: Yalnız Evet ve Hayır değerleri olan bir açılan kutu,
  • Tarih: Tarih seçici bulunan bir tarih alanı,
  • Tarih ve saat: Tarih seçici ve saat açılan kutusu olan tarih alanı (adım GLPI çekirdeğinden yapılandırılabilir),
  • Kullanıcılar: Kullanıcı listesi.
 • Etkin: Bloğun etkin olup olmadığı.
 • Salt okunur: Bu alanı salt okunur kılar,
 • Varsayılan değerler: Alanın varsayılan değerleri,
 • Zorunlu: Alanı zorunlu kılar.

Uyarı

Çeşitli ayarları değiştirirken dikkatli olmalısınız… Örneğin bir alanı hem zorunlu hem salt okunur olarak işaretleyip varsayılan bir değer atamazsanız form doğrulamadan geçemez.

Başka bir örnek: Bir sayı alanına varsayılan değer olarak bir metin atayamazsınız… gibi :)

Alanlar oluşturulduktan sonra bloğun Alanlar sekmesinden sıralaması değiştirilebilir ya da düzenlenebilir:

../_images/block_list_fields.png

Örneğin Kullanıcı ögesinde nasıl görüntüleneceği görülebilir:

../_images/block_user_display.png

Basit Arayüz

Yalnız destek kayıtlarına eklenmiş ve Forma ekleme türündeki bloklar basit destek kaydı oluşturma arayüzünde görüntülenir. Geçerli profilin izinleri dikkate alınır!

Çeviriler

1.4.0 sürümüyle geldi.

Uygulama eki Transifex <https://www.transifex.com/teclib/glpi-plugin-plugin-fields>`_; üzerinden çevrilebilir. Ayrıca blok ve alanlar için etiket değerleri de çevrilebilir. İşlem ikisi için de aynıdır:

Blok formundaki Çeviriler sekmesine gidin:

../_images/translate_block_label.png

Blok oluşturulurken geçerli dildeki yeni bir çeviri ve etiket değer kümesi oluşturulur; İstediğiniz kadar çeviri ekleyebilirsiniz.

../_images/add_block_label_translation.png

Açılan kutu değerleri çekirdek açılan kutu yapılandırması bölümünden yapılabilir.

Uyarı

GLPI 9.1.1 sürümüyle birlikte; Çekirdek üzerindeki bazı sorunlar açılan kutu uygulama eki değerlerinin çevrilmesini engeller. Uygulama eki devre dışı bırakılabilir. Çekirdek sorunları giderildikten sonra yeniden etkinleştirilecek.

Varlıklar

GLPI kopyanızda varlıkları kullanıyorsanız, bir blok yalnız, varlık uygulandığı uyumlu ögelerinden birine atanmış ise görüntülenir.

Birden çok varlık kipinde bir blok ekler ya da düzenlerseniz, bloğun alt varlıklar için kullanılabilir olup olmadığını belirtmeniz gerekir:

../_images/block_entities.png

Örnek olarak, varlık yapımız şu şekilde olsun:

 • kök
  • A
   • C
  • B

Aşağıdaki tablo bloğun hangi durumlarda görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler:

Blok varlığı Aşağı inen blok Öge varlığı Blok görüntülenmesi
A Evet ya da Hayır A Evet
A Evet ya da Hayır B Hayır
A Evet C Evet
A Hayır C Hayır

Creative Commons License