Genel Nesne

This user manual applies to version 2.14 of the GLPI Generic Object Plugin.

Gereksinimler

Lütfen uygulama eki sayfasına bakın <https://plugins.glpi-project.org/#/plugin/genericobject>.

Özellikler

Bu uygulama eki GLPI çatısına bütünleşik yeni stok ögeleri eklenebilmesini sağlar.

Şu GLPI özelliklerini destekler:

 • varlık ve alt varlık yönetimi:

 • arama;

 • kalıplar;

 • geçmiş;

 • destek merkezi bütünleştirmesi:

 • CSV dosya ekleme uygulama eki bütünleştirmesi:

 • Öge kaldırma uygulama eki bütünleştirmesi:

 • sipariş yönetimi uygulama eki bütünleştirmesi.

Kullanım örneği

Nesnel: Araç filonuzu BT varlıklarınız gibi yönetebilirsiniz.

 • Yeni araçlar stok türünü ekleyin.

 • Araçlar için kullanılacak alanları ekleyin: ad, seri numarası, stok kodu, tür, model, renk, durum, gibi.

 • Bir aracın davranışını belirtin: Alt varlıkta görüntülensin, geçmişi kaydedilsin gibi.

 • Araçlar üzerindeki izinleri ayarlayın.

 • Araçlar nesnesini etkinleştirin.

 • Araç filonuzu GLPI üzerinden yönetin.

Uygulama Ekini Kur

 • Arşivi ayıkla.

 • genericobject klasörünü <GLPI_ROOT>/plugins klasörüne taşıyın

 • Yapılandırma > Uygulama Ekleri bölümüne gidin

 • Uygulama ekini kurup etkinleştir

Kullanım

Yeni bir nesne türü ekleyin

Bu ilk adımdır.

 • Uygulama eki yapılandırması formunda + düğmesine tıklayın.

 • Yeni stok nesnesi türü oluşturun:

  • ad: zorunludur, küçük harflerle ve yalnız şu karakterler kullanılarak yazılmalıdır:

  • etiket: varsayılan olarak ad ile aynıdır.

 • Doğrulayın.

 • Kullanabilmek için yeni öge türünü etkinleştirin.

Örnek: Yeni araç stok nesnesini oluşturun.

Etiketleri düzenleyin

Her tür için <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/locales/itemtype/ altında bir dil dosyası bulunur

Bu uygulama eki şunları oluşturur:

 • geçerli dil için bir dil dosyası

 • varsayılan GLPI dili için bir dil dosyası

Not

Geçerli ve varsayılan dil aynı ise yalnız bir dosya oluşturulur.

İngilizce dilinde öge türünün etiketini değiştirmek için şu dosyayı düzenleyin:

<?php
// <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/locales/<itemtype>/<itemtype>.en_GB.php
$LANG['genericobject']['<itemtype>'][1] = "<type's label>";

You can also define labels globally in <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/locales/fields.<lang>.php files:

<?php
// <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/locales/<itemtype>/<itemtype>.en_GB.php
$LANG['genericobject']['fields']['<itemtype>'] = "<type's label>";

Kurulum davranışı

Örnek: Bir aracın davranışını belirtin: Alt varlıkta görüntülensin, geçmişi kaydedilsin gibi.

Yeni tür normal GLPI türleri (bilgisayar, ekran, ağ aygıtı vb) ile aynı şekilde yönetilir

Not

Tüm nesneler için atanmış en az bir varlık olmalıdır

Davranış sekmesinde şunlar tanımlanabilir:

 • alt kayıtlar: türün alta doğru genişletilmesini sağlar;

 • Destek masası: Bir nesnenin bir çağrı kaydı ile ilişkilendirilmesini sağlar:

 • Çöp: GLPI Çöp Kutusu özelliğini kullanır;

 • Notlar: GLPI not özelliğini kullanır;

 • Geçmiş: Bu türün geçmişini kaydeder;

 • Kalıplar: Kalıpların yönetimini sağlar;

 • Belgeler: Bu türdeki nesnelere belge eklenebilmesini sağlar;

 • Ödünç Verme: Nesnelerin ödünç verilebilmesini sağlar;

 • Sözleşmeler: Bir nesneyi bir ya da bir kaç kişi ile ilişkilendirir;

 • Ağ Bağlantıları: Bu tür için yönetim ve kapı numaralarının kullanılabilmesini sağlar;

 • CSV file injection uygulama eki: Bu türün şu uygulama ekiyle kullanılabilmesini sağlar;

 • Item uninstallation uygulama eki: Bu türün kaldırılmasını sağlar;

 • Order management uygulama eki: Bu türün bir sipariş ile ilişkilendirilmesini sağlar;

Alan Ekle

Örnek: Araçlar için kullanılacak alanları ekleyin: ad, seri numarası, stok kodu, tür, model, renk, durum, gibi.

Alanlar sekmesine gidin.

Bu uygulama eki ile kullanılmaya hazır bazı alanlar gelir:

 • Ad

 • Tür

 • Model

 • Seri Numarası

 • Stok Numarası

 • Ögenin Kullanıcısı

 • Grup

 • Durum

 • Yorumlar

 • Notlar

 • Konum

 • Diğer

 • Üretici

 • İnternet Adresi

 • Eklenme Tarihi

 • Son Kullanma Tarihi

 • Kategori

 • Destek Merkezinde Görüntülensin

 • Donanımdan sorumlu kişi

 • Etki Alanı

 • İlgili

 • İlgilinin telefonu

Not

Bazı davranışlar kullanıldığında nesneye bazı alanlar otomatik olarak eklenir:

 • ağ bağlantısı => konum

 • ödünç verme => konum

 • destek merkezi => destek merkezinde görüntülensin

 • notlar => notepad

Destek merkezi bütünleştirmesi

Bir nesneyi destek merkezinde kullanmak için şu ayarları kullanın:

 • Davranış sekmesinde: destek merkezi kullanılsın seçeneği Evet olarak ayarlanmalıdır.

 • Kullanıcı alanı belirtilmiş ise öge Ögelerim listesinde görüntülenir (ögenin sahibi bu kullanıcı olarak).

 • Grup alanı belirtilmiş ise öge gene Ögelerim listesinde görüntülenir (öge kullanıcının bulunduğu gruba ait olduğundan).

 • Destek Merkezinde Görüntülensin alanı ayarlanmış ve değeri Hayır ise nesne destek merkezinde görüntülenmez.

Yeni alanlar ekle

Not

Bu seçenek etkinleştirildiğinde, yeni alanlar tüm nesne türleri için kullanılabilir.

 • <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/fields/<type>.constant.php adında yeni bir dosya oluşturun

Örneğin arac türü için sabit dosyası <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/fields/arac.constant.php şeklinde olur.

Lütfen dosyanın ilk satırının şu şekilde olduğundan emin olun. Yoksa yeni alanlar listede görüntülenmez:

<?php
global $GO_FIELDS, $LANG;
 • Yeni alan tanımlarını ekle.

Basit bir açılan kutu alanı ekle

<?php
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['name']    = $LANG['genericobject']["<type's name>"][2];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['field']   = 'color';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['input_type'] = 'dropdown';

Not

Dil dosyasında dil değişkeni tanımlanmalıdır (yukarıdaki açıklamaya bakın).

 • Bir varlığa atanmış bir açılan kutu alanı ekle:

<?php
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['name']     = $LANG['genericobject']["<type's name>"][2];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['field']    = 'color';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['input_type']  = 'dropdown';
//Does the dropdown take care of entities ? (true/false)
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['entities_id'] = true;
//Can values be recursive ? (true/false, only taking in account if entities_id is set to true)
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['is_recursive'] = true;

Bir açılan ağaç alanı ekle

<?php
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['name']    = $LANG['genericobject']["<type's name>"][2];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['field']   = 'color';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['input_type'] = 'dropdown';
//Is it a tree-dropdown, or a simple one ? (true/false)
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['is_tree']  = true;

Not

Aynı zamanda şu parametreleri de kullanabilirsiniz: entities_id, is_recursive, is_tree.

GLPI çekirdek nesnesi temelli bir açılan kutu alanı ekle (kullanıcı, konum…):

<?php
$GO_FIELDS['users_id_passengers_id']['name']    = 'Passenger';
$GO_FIELDS['users_id_passengers_id']['input_type'] = 'dropdown';

Not

Köşeli parantez içindeki adlar ([]) GLPI kullanıcı listesinde bir alan olarak değerlendirilmesi için users_id ile BAŞLAMALIDIR.

Kullanılabilecek alanların tam listesini <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/fields/field.constant.php dosyasından görebilirsiniz.

Genel açılan kutu ekle

Tüm öge türleri için genel bir açılan kutu kullanılabilir. İyi bir örnek şöyle olabilir:

<?php
$GO_FIELDS['categories_id']['name']     = $LANG['common'][36];
$GO_FIELDS['categories_id']['input_type']  = 'dropdown';
$GO_FIELDS['categories_id']['dropdown_type'] = 'global';

Her öge türü için özel bir kategori tablosu oluşturulur. Tablo adı ve alan adı şu şekilde belirlenir:

 • tablo : glpi_plugin_genericobject_<itemtypename>_category

 • alan adı : plugin_genericobject_<itemtype>categories_id

Bir tamsayı alanı ekle

<?php
$GO_FIELDS['testinteger']['name']    = 'testinteger';
$GO_FIELDS['testinteger']['input_type'] = 'integer';
$GO_FIELDS['testinteger']['min']    = 10; //not mandatory, by default 0
$GO_FIELDS['testinteger']['max']    = 40; //not mandatory, by default 100
$GO_FIELDS['testinteger']['step']    = 3; //not mandatory, by default 1

Bir metin alanı ekle

<?php
$GO_FIELDS['mytextfield']['name']    = 'My text field';
$GO_FIELDS['mytextfield']['input_type'] = 'text';

2.1.2 sürümünde değişti: Şu argümanı ekleyerek, uygulama ekine bir kalıpta kullanıldığında bu alanın otomatik olarak üretileceğini söylemiş olursunuz:

<?php
$GO_FIELDS['mytextfield']['autoname'] = true;

Bir Evet/Hayır alanı ekle

<?php
$GO_FIELDS['mybooleanfield']['name']    = 'My boolean field';
$GO_FIELDS['mybooleanfield']['input_type'] = 'bool';

Bir tarih alanı ekle

<?php
$GO_FIELDS['creationdate']['name']    = $LANG['genericobject']['fields'][30];
$GO_FIELDS['creationdate']['input_type'] = 'date';

Bir tarih ve saat alanı ekle

<?php
$GO_FIELDS['creationdate']['name']    = $LANG['genericobject']['fields'][30];
$GO_FIELDS['creationdate']['input_type'] = 'datetime';

Not

Bir alanın toplu işlemlerden etkilenmesini istemiyorsanız tanımına şu satırı ekleyin:

<?php
$GO_FIELDS['myfield']['massiveaction'] = false;

Genel alanlar ekle

Alanlarınızın tüm öge türleri tarafından kullanılabilmesi için:

 • <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/fields/field.constant.php adında bir dosya oluşturun

 • Tanımlarınızı bu dosya içine ekleyin.

Kurulum İzinleri

Her profil için her bir nesne türüne göre erişim izinleri tanımlanabilir. Şu seçenekler kullanılabilir:

 • tür izni: erişilemez, okuma, yazma.

 • bu nesne türünü destek kayıtları ile ilişkilendirme izni: evet, hayır

İzinleri atamak için şunları yapabilirsiniz:

 • Öge türü formundaki İzinler sekmesini kullanın.

 • Yönetim > Profiller bölümüne gidin ve her bir profil için izinleri ayarlayın.

Yeni alanı kullanın

Yeni türü etkinleştirin ve kullanmaya başlayın.

Kullanıcılar yeni türü Uygulama Ekleri > Nesne Yönetimi menüsünden kullanabilir.

Generic Object ile BDBYS Kullanım Örneği

Bu belgenin amacı

Biyotıp alanında Generic Object ile BDBYS (Bilgisayar Destekli Bakım Yönetimi Sistemi) kullanımını açıklar.

Bu kullanım örneğinin sonunda şunları yapmış olacaksınız :

 • adanmış bir Biyotıp varlığı (“Kök varlık” altında)

 • Biyotıp nesneleri (Varlıklar menüsü altında)

 • iç ve kullanıcı tanımlı alanlar ile

 • Biyotıp_Yönetici profilindeki yönetici kullanıcıları

Adımlar

Bundan sonraki adımları yapabilmek için Süper Yönetici yetkileriniz olmalıdır :

 • GLPI üzerine Generic Object uygulama ekini yükleyin (Generic Object 0.85 ile 1.0 arasındaki sürümler ve GLPI 0.90 ve üzerindeki sürümler gereklidir)

 • Generic Object Yapılandırması

 • GLPI yapılandırması

 • Generic Object ve GLPI Kullanmaya Başlayın

GLPI üzerine Generic Obeject Kurun

ref:install_plugin bölümüne bakın.

Generic Object Yapılandırması

Nesne türünüzü ekleyin

Yeni bir nesne türü ekleyin bölümüne bakın ve iç belirteç olarak biyotıp yazın. Etiket otomatik olarak Biyotıp (Büyük B ile) olarak ayarlanır.

Oturumu kapatıp yeniden açtıktan sonra Varlıklar menüsünde Biyotıp görüntülenir.

Biyotıp için yeni alanları tanımlayın

Bu alanlar yalnız Biyotıp nesneleri için kullanılabilir :

 • Şu adla yeni bir dosya oluşturun : <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/fields/biomedical.constant.php

 • Şu içeriği ekleyin :

<?php
global $GO_FIELDS, $LANG;

// CODE CNEH
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_cnehcodes_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][1];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_cnehcodes_id']['field']   = 'cnehcode';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_cnehcodes_id']['input_type'] = 'dropdown';

// REFORME (yes or no)
$GO_FIELDS['reformed']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][2];
$GO_FIELDS['reformed']['input_type'] = 'bool';

// CLASSE CE (3 choix possibles 1,2a ou 2b)
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_classeces_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][3];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_classeces_id']['field']   = 'classce';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_classeces_id']['input_type'] = 'dropdown';

// UF (Unité Fonctionnelle)
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_ufs_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][4];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_ufs_id']['field']    = 'uf';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_ufs_id']['input_type'] = 'dropdown';

// PRESTATAIRE BIOMED
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_prestataires_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][5];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_prestataires_id']['field']    = 'prestataire biomed';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_prestataires_id']['input_type'] = 'dropdown';

// TYPE D'EQUIPEMENT BIOMED
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_typedequipementbiomeds_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][6];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_typedequipementbiomeds_id']['field']    = "type d 'equipement biomed";
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_typedequipementbiomeds_id']['input_type'] = 'dropdown';

// Criticite
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_criticites_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][7];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_criticites_id']['field']   = 'criticite';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_criticites_id']['input_type'] = 'dropdown';

// Numéro marquage CE
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_marquageces_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][8];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_marquageces_id']['field']   = 'marquagece';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_marquageces_id']['input_type'] = 'dropdown';

// Classe électrique
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_classeelecs_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][9];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_classeelecs_id']['field']   = 'classeelec';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_classeelecs_id']['input_type'] = 'dropdown';
?>

Uyarı

Başlangıçtaki s_id zorunludur [plugin_genericobject_field*s_id*] çünkü GLPI çatısı için dış anahtar alanlarının s_id ile bitmesi gereklidir. Veritabanında, glpi_plugin_genericobject_fields tablo adıdır ve id, dış anahtardır. Ayrıntılı bilgi almak için GLPI geliştirici belgeleri bölümüne bakın.

Alan etiketlerini yazın

ref:edit_labels bölümüne bakın.

 • Dil dosyalarınızı düzenleyin, örnek : <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/locales/biyotip/biyotip.tr_TR.php

 • Dosyanın sonuna şu içeriği ekleyin :

<?php
// Fields
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][1]="Code CNEH";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][2]="Réformé";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][3]="Classe CE";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][4]="UF";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][5]="Prestataire Biomed";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][6]="Type d'équipement biomed";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][7]="Criticité";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][8]="Marquage CE";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][9]="Classe électrique";

Davranışları tanımlayın

Uygulama Ekleri > Nesne Yönetimi menüsündeki Temel sekmesinden şunu seçin :

 • Öge Çöp Kutusunda

 • Geçmiş

 • Mali ve İdari Bilgiler

 • Belgeler

 • Genel Arama

 • Destek

 • Kalıplar

 • Sözleşmeler

 • Genel Arama

Bu işlem nesne türünüze kullanmaya hazır alanlar ekler.

Nesne türünüze alanlar ekleyin

Uygulama Ekleri > Nesne Yönetimi menüsündeki Alanlar sekmesinden Biyotıp türündeki nesneye alanlar ekleyebilirsiniz :

GLPI yapılandırması

Biyotıp_Yönetim profilini tanımlayın

 1. Yönetim profilini kopyalayın

 2. Biyotıp-Yönetim profili için şu izinleri ayarlayın :

  • Yönetim > Profiller > Yönetim_Biyotıp > Varlıklar sekmesi > Tümünü Bırak

  • Yönetim > Profiller > Yönetim_Biyotıp > Varlıklar sekmesi > Atama > Destek kaydına atanabilecek ögeler > Biyotıp

  • Yönetim > Profiller > Yönetim_Biyotıp > Yönetim sekmesi > Tümünü Seç

  • Yönetim > Profiller > Yönetim_Biyotıp > Nesne Yönetimi sekmesi > Biyotıp > Tümünü Seç

Not

Bu ayarlar ile Yönetim_Biyotıp kullanıcıları Varlık menüsünde yalnız Biyotıp seçeneğini görebilir.

Biyotıp varlığını ve izinlerini tanımlayın

 1. “Yönetim > Valıklar* bölümünden Kök Varlık altına Biyotıp varlığını ekleyin

 2. Biyotıp varlığı kullanıcıları için Biyotıp_Yönetim profili izin kurallarını yapılandırın.

Generic Object ve GLPI Kullanmaya Başlayın

Yönetim_Biyotıp kullanıcısı olarak Varlıklar > Biyotıp içine ilk nesnenizi ekleyin.

Zaman kazanmak için Kurulum > Açılan kutular > Nesne Yönetimi bölümünden yeni alan değerlerini tanımlayın.

Creative Commons License