Form yapılandırmaları

Form oluşturmak

Not

GLPI üzerinde varlıkları güncelleme hakkına sahip profillere form oluşturma izni verilir. Bu iznin nasıl kurulacağını öğrenmek için GLPI belgelerine bakın.

Not

Formlar, bulunmaları amaçlanan birimlerde oluşturulmalıdır. Alt birimler alanı Evet olarak ayarlanmışsa, bir form kendi biriminde ve tüm alt birimlerinde kullanılabilir.

 1. Yönetim > Formlar bölümüne gidin.

../_images/administration_menu.png
 1. Bir form eklemek için + düğmesine tıklayın

Şu alanlar doldurulmalıdır:

 • Ad: Formun adı.

 • Etkin: Bir form varsayılan olarak etkin değildir. Kullanıma hazır olduğunda etkinleştirmeniz gerekir.

Kategori alanını doldurmanız önerilir:

 • Basitleştirilmiş arayüzde, kategoriler formların bloklara göre düzenlenmesini sağlar.

 • Hizmet kataloğunu kullanmak istiyorsanız, form kategorilerini kullanmanız gerekir.

Not

Form kategorileri, uygulama ekinin açılır listeleridir. Kategori alanının yanındaki + öğesini kullanarak bir formu düzenlerken doğrudan form kategorileri ekleyebilirsiniz. Bu işlemi Yapılandırma > Açılan kutu > Form kategorileri’ bölümünden de yapabilirsiniz.

 • Ana sayfadan doğrudan erişim: Basitleştirilmiş GLPI arayüzünden forma doğrudan erişim sağlar.

 • Description: displays in the list forms.

 • Language: by default a form is set to the language of its creator. The form will be available only to users using the same language as the form. Choose All languages to make the form available to users without language restriction.

 • Başlık: Form görüntülendiğinde görüntülenir.

 • Need to be validate: If Yes a list of validators is displayed. This is a list of GLPI users (with the right Validate an incident or Validate a request (in its profile) on a compatible entity with the form’s entity. The list of validators is a multiple choice list. If no validator is selected all of them are submitted when the form is being used.

 • Hizmet kataloğunun varsayılan formu: Evet ise form, geçerli kategori veya anahtar sözcüklere göre süzülmeden hizmet kataloğunda görüntülenir.

When all fields are filled, click on the add button at the bottom of the page.

Not

Deleting a form is possible only if there are no associated answers. To delete a form, delete all its answers first from the Form answers tab.

Bölümler

Soru sekmesine tıkladıktan sonra aşağıdaki sayfa görüntülenir:

../_images/questions_tab.png

Önce bir bölüm oluşturmalısınız. Bölümler, formdaki soruları gruplamak için kullanılır.

../_images/section_creation.png

Formun diğer bölümlerinde yer alan sorulara verilen yanıtlara göre bölümün görüntülenmesini ya da gizlenmesini sağlaycak koşullar oluşturulabilir.

Sorular

İstediğiniz bir bölümde Bir soru ekle üzerine tıklayın.

../_images/add_question.png

Şu sayfa görüntülenir:

../_images/add_question_form.png

A question is made of:

 • a title: this is the label of the question in the form.

 • a type: see list below.

 • a section: the section containing the question. You can move a question to an other section with this field.

 • a description: it is displayed under the question in the form. Use it as a hint for the requester, telling him which content is expected.

 • a dropdown list Show field to enable a condition

../_images/show_field.png

It submits the following choices:

 • Always visible: the field is always displays

 • Hidden unless: The question is hidden except if answers to other questions matches a condition.

 • Displayed unless: The question is displayed except if the answers to other questions matches a condition.

Koşullar birden fazla olabilir. Bir koşul eklemek ya da kaldırmak için iki düğme bulunur:

../_images/question_condition_buttons.png

Not

Simge listesi

 • Çember bir sorunun zorunlu kılınmasını ya da

../_images/question_picto_mandatory.png

, or optional

../_images/question_picto_optional.png
 • Arrow up and arrow down allow you to reorder questions in a section.

 • Bir soru üzerine tıklanarak düzenlenebilir.

 • Üst üste iki kare bir soru ya da bölümün kopyasını oluşturur.

 • Çöp kutusu bir soru ya da bölümü siler.

Questions are organized on a 4 columns array. You can resize width of questions, reorder them using drag and drop and put up to 4 questions on the same row.

Soru türleri

There are about twenty types of questions available. Depending on the chosen type, you need to provide additional information.

Not

 • Zorunlu: Evet/Hayır. Formu çalıştırırken, yanıtlanması zorunlu olan soruların etiketinin yanında kırmızı bir yıldız görüntülenir.

 • Varsayılan değerler: İçeriği, sorunun türüne bağlıdır.

 • Range Min/Max: Restricts the value to the given range when running the form.

 • Additional validation (Regular expression): You may set a custom regex with a regular expression. Use it when other restriction methods cannot satisfy your needs. Don’t forget to specify the delimiters of the regex. You may add any modifier after the closing delimiter.

Aktörler

../_images/actor_field.png

Bu alan ile, bir veya birkaç kullanıcı seçebilirsiniz:

 • GLPI içinden Yönetim > Kullanıcılar bölümündeki kullanıcılar seçilebilir

 • GLPI dışından e-posta adresi yazabilirsiniz

İşaret kutuları (çoklu seçim)

../_images/checkboxes_field.png ../_images/checkboxes_form.png

Değerler bölümünde her değer için bir satır ekleyin. Varsayılan değerler, her satıra bir tane olacak şekilde Varsayılan değerler bölümünden ayarlanabilir. Bu alan boş bırakıldığında hiçbir kutu işaretlenmez.

Tarih / Tarih saat / Saat

../_images/datetime_field.png

Bu alan mini takvimden bir tarih, tarih saat veya saat seçilebilmesini sağlar.

Açıklama

This field only displays information. Use it to give more details about a question.

E-posta

The answer to this type of field must be a syntactically valid email address.

Dosya

../_images/file_field.png

Bu alan, istekte bulunan kişinin bir dosya yükleyebilmesini sağlar.

Ondalık

This field must be a float value. Note you may use a regular expression to tighter restrict the answer.

GLPI nesnesi

This field allows you to build a dropdown from a GLPI object among those available in the menus:

 • Varlıklar

 • Destek

 • Yönetim

 • Araçlar

 • Yönetim

Gizli alan

Bu alan gizlidir ve hedef (destek kaydı ya da değişiklik) oluşturulurken rastgele bir değer alınmasını sağlar.

Not

This type of questions never shows on a form.

Sunucu adı

This field is invisible. It allows to get the hostname of the computer used by the requester, assuming the DNS is able to properly resolve it from its IP address

Tamsayı

Bu alanın yanıtı bir tamsayı değeri olmalıdır. Yanıtı daha sıkı kısıtlamak için bir kurallı ifade kullanabileceğinizi unutmayın.

IP adresi

This field is hidden and collects the IP address of the form requester. It does not show in the form.

LDAP seçimi

Bu alan, bir LDAP dizinindeki nesnelerin bulunduğu bir açılan kutu oluşturmanızı sağlar:

../_images/ldap_form.png

Not

This type of questions cannot be used to fill actors of a target.

Çoklu seçim (birden çok seçenek)

This field allows you to create a dropdown list with ability to select multiple items. Values are added one per line in the field Values. You may set default values, one per line in Default values*. If no default value is set then no item will be selected by default.

Request type

This field is a dropdown with “Incident” or “Request” choices. It can be used to set the request type of a ticket being generated by the form.

Radyo düğmeleri (yalnız bir seçenek)

../_images/radios_field.png ../_images/radios_form.png

Değerler bölümünde her değer için bir satır ekleyin. Varsayılan değer, Varsayılan değer bölümünden ayarlanabilir. Bu alan boş bırakıldığında baştan hiçbir seçenek işaretlenmez.

Seçim (yalnız bir seçenek)

Bu alan, bir açılır kutu oluşturmanızı ve kutuda görüntülenecek ögeleri ayarlamanızı sağlar. Ögeler, Değerler bölümünden her biri ayrı satırda olacak şekilde eklenir. Varsayılan değer Varsayılan değer bölümünden ayarlanabilir. Varsayılan değer ayarlanmadığında, baştan varsayılan bir öge seçilmez.

Etiketler

This is a hidden field to add a tag to the form for future processing.

Not

Bu alan türü yalnız Etiket uygulama eki kurulu ve etkinleştirilmiş ise kullanılabilir.

Metin

Bu alan, tek bir metin satırı yazılmasını sağlar.

Metin alanı

Bu alan, bir kaç satırlık metin yazılmasını sağlar.

Önem derecesi

Bu alan, GLPI içinde tanımlanmış bir önem derecesini seçmenizi sağlar.

Conditions

Conditions are expressions involving questions and sections which are evaluated in order to determine

 • if a question is displayed

 • if a section is displayed

 • if the submit button of a form is displayed

 • if a target (see below) must be generated

Available operators in an assertion are:

 • equals

 • not equals

 • less than

 • greater than

 • less than or equal

 • greater than or equal

 • is visible

 • is not visible

 • matches a regular expression

The condition expression can be used with the following rules:

 • Hidden unless: the item is hidden or not generated except when the expression is true

 • Displayed unless: the item is displayed or generated except when the expression is true

Erişim türleri

Üç değer kullanılabilir:

 • Herkese açık erişim: Anonim kullanıcılar forma erişebilir. Bir Intranet sitesinde kullanabilirsiniz.

 • Özel erişim: Yalnız GLPI hesabı olan kullanıcılar forma erişebilir.

 • Sınırlı erişim: Yalnız belirtilen profillerdeki kullanıcılar forma erişebilir.

When a form is set to Public access it is possible to enable a simple captcha. This captcha should prevent spamming if a form is accessible from internet.

Not

Captchas are not enabled by default on anonymous forms. Administrators need to enabled them explicitly depending on how the form may be accessible from an hostile network such Internet.

Hedefler

There are three types of targets for a form:

 • Destek kayıtları

 • Değişiklikler

 • problems

Tek bir formdan herhangi bir sayıda hedef oluşturulabilir. Hedef türleri karıştırılabilir.

Bir hedef oluşturmak için Bir hedef ekle üzerine tıklayın

../_images/add_target.png

Ardından aşağıdaki pencere görüntülenir:

../_images/add_target_form.png

Bir hedef adı seçin ve yazın, ardından doğrulayın. Yeni hedef oluşturulur ve ayarları yapılabilir.

Ön izleme

Bu sekmede, formun nasıl görüntüleneceğine bakabilir ve etkinleştirmeden önce deneyebilirsiniz.

Not

Ön izlemeden gönderilen yanıtlar gerçekten kaydedilir ve form doğrulanacak şekilde yapılandırılmamışsa hedefler oluşturulur.

Form yanıtları

Bu sekmede, formun kaydedilen tüm yanıtları görüntülenir.

Not

Bir formu silmek için önce tüm yanıtlarının silinmesi gerekir. Bir anımsatıcı olarak bir formun ana sekmesinin altında bir uyarı görüntülenir.

Kategoriler

Menu : Ayarlar > Açılan kutular : Formlar > Form kategorileri

Form kategorileri, form listenizi düzenlemenizi sağlar. Formlar, seçilen kategoriye ya da herhangi bir alt kategoriye ait olduklarında görüntülenir. Herhangi bir kategorisi olmayan bir form, yalnız herhangi bir kategori seçilmediğinde ya da kullanıcı “tümünü görüntüle” seçeneğini seçtiğinde görüntülenir.

Kategoriler genel olarak Ayarlar > Açılan Kutular menüsünden eklenip düzenlenebilir.

Ayrıca yeni kategoriler, tüm diğer GLPI açılan kutuları gibi doğrudan form sayfasından eklenebilir.

Varlıklara göre tanımlanırlar ve GLPI 0.85 sürümünden itibaren tüm diğer açılan kutular gibi başka dillere çevrilebilirler.

Not

Genel GLPI yapılandırması sayfasından açılan kutu çevirileri etkinleştirilmiş olmalıdır: Yapılandırma > Genel > Genel Yapılandırma > Açılan Kutu Çevirileri = Evet

Not

Kategoriler Bilgi Bankası Kategorileri ile ilişkilendirilebilir. Formların yanında yazılan konuya göre SSS kayıtlarının görüntülenmesi için bu bağlantı gereklidir.

Yapılandırma

../_images/categories-config.png

Görünüm oluşturma

../_images/categories-front.png

Sorular

After the creation of a form, create fields for the user to fill out.

../_images/question_creation.png

The name of the questions will appear on the left and the field type selected on the right.

Açıklama doldurulacak alanın altında bulunur.

Additional options may be displayed depending on the currently selected question type.

Girişin doğrulanmasını isteniyorsa, PHP kurallı ifadeleri kullanılabilir.

Soruların, diğer sorulara verilen yanıtlara göregörüntülenmesini istiyorsanız bir soruyu düzenlerken alanlar görüntülensin bölümünü kullanın. 2.5.0 sürümünde bir kaç sorunun içeriğini denetlemek için karmaşık ifadeleri ile VEYA ve VE* mantık işlemleri kullanılabilir. VE işleminin VEYA işlemine göre önceliği vardır.

Translation

In some cases a form should be available in several languages. Choose first in which language a form should be created. This language should be english (US or UK) or the language that most of target users understand. This is the fallback language if no alternative is found.

This language is also used as reference in the translation process. Then be sure that the chosen language is readable by the user who will translate the form.

To translate a form open the tab Form languages, then create all languages you need to provide to users.

../_images/translation_add_language.png

Choose a language added to the form and click it to begin or resume translation, then select the tab Translations. Click the button New translation and a popup dialog will open and show a string to translate. Type the translation, and click save or validate with Enter on your keyboard.

../_images/translation_string_translation.png

If another string must be translated, it will show immediately. If no more string needs to be translated, a message will show instead.

../_images/translation_no_more_string.png

When you close the dialog the list of translated strings is refreshed. You can edit a translation by clicking on it, delete one or several translations with the checkboxes on the left of the list and the Delete button**. You can also filter the list with the filter input box.

../_images/translation_string_list.png

Creative Commons License