Uygulama Ekini Yükle

  • Arşivi ayıkla.
  • formcreator klasörünü <GLPI_ROOT>/plugins klasörüne taşıyın
  • Yapılandırma > Uygulama Ekleri bölümüne gidin.
  • Uygulama ekini yükleyip etkinleştirin.

Uyarı

Uygulama ekinin klasörü uygulama eki ile aynı adı taşımalıdır:

  • Doğru: glpi/plugins/formcreator
  • Yanlış: glpi/plugins/formcreator-master
  • Yanlış: glpi/plugins/formcreator-0.90-1.3.2

Bir uygulama ekinin dosyaları için GLPI plugins klasöründe yalnız bir klasör bulunmalıdır. Yedeklemek için bir uygulama eki klasörünün adını değiştirmeyin, kopyalayıp silin!

Creative Commons License